Hicret

Tevhid

Gençlere

İslam Düşmanlığı

Makaleler

Ben Irak`lı Bir Çocuğum

Filistin'de Çocuk Olmak

Download

Sohbet Dinle

Videolarım

Resimler

Yeni Resimlerim

Mukaddes Yerlerden Resimler

Duvar yazıları

Tefsir ve Kitaplar

   Elmalı'lı Tefsiri

 Tasavvuf

   İslam'da Kadın ve Özel Halleri

  Küfür Sözler

 Şeytanın Hileleri

İslam'daTesettür

  İslam'da Sakal Bırakmanın Lüzumu

İslami Hareket Metodu

Küfür Tek Millettir

İşte Müslüman

Yesak (Beşerî Anayasa)

Dünden Bugüne Hilâfet

 Fikh-ul Ekber

Bilinmeyen Osmanlı

Dokunmayın Bacıma

Osmanlıca Yazılar

Bu sitedeki Arapça yazıları tam görmek için, bilgisayarınıza Arapça lisanını, windows'u yüklediğiniz cd den yüklemelisiniz.

Peygamberler Tarihi پيغمبرلر تاريخي

    Vesile Hakkında         وسيله حقنده 

Almanca Kitaplar

 Die Grundlage Der  Islamischen Religion

 Die Grossen  Sünden

Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

" Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayın der,            Dün mektebe vardı, bugün üstâd olayın der" (Ruhî)

 

"Ehl-i irfan meclisinde aradım kıldım telakki,     İlim geride kaldı illâ edeb, illâ edeb"

 

"Fisk ile olmaz cihan harap, Eyler anı mudahane-i âliman harap" (İzzet Molla)

 
"Kişide olmayınca hayâ ile edeb, Okusa, âlim olsa yine merkeb, yine merkeb." (Necip Fazıl Kısakürek)
 

Müslümanlar olarak, bu zillet ve bu perişanlıktan kurtulma, dünya ve ahiret saadetine mazhar olmak ancak Saadet ve Hulefa-i Rasidin devrine dönmekle mümkündür! (C. Hocaoğlu)

 

Allah'ın gönderdiği Şeriat kanunları ortada durup dururken kanun koymaya, anayasa yapmaya kalkışmak demek, Allah ile yarışa kalkışmak demektir, savaş açmak demektir! (C. Hocaoğlu)

 

Tevhid ehli, hakimiyyetin kayıtsız ve sartsız Allah'a ait olduğunu kalbiyle tasdik, diliyle ikrar, hareketleriyle isbat eder!(C. Hocaoğlu)

 

"İlim, insanın süsü olur ama asla süksesi olmaz. Çünkü ilim arttıkça âlimin tevazuu artar. Böyle olmazsa aksi kişi cehennemin köprüsü olur." (Ruhi)

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 

“Sen Kur’ân-ı Kerîm’in bâkir âyetlerini kendi isteklerine göre te’vîl ediyorsun. Sen Kur’ân-ı Kerîm’i değil kendini te’vîl et. Yanlış gidişini değiştir. Sen hevâ ve hevesine göre Kur’ân ve hadisleri te’vîl ediyorsun. Bu yüzden onlardaki yüksek ma’nâ, senin ağzında ve anlayışında bozuluyor ve alçalıyor. Gözünün önüne parmağını koyan kimse âlemleri göremez olur. Göremediği âlemin büyüklüğüne göre, görmesine mânî olan parmağı ne kadar küçüktür. İşte hevâ ve hevesler de küçücüktür ama, gözünün önünü perdeledi mi dağ gibi gerçekleri göstermez olur. Kur’ân ve hadisi kendine uydurmak yerine, sen Kur’ân ve sünnete uy. Onları duymaya ve anlamaya çalış. Saptırmaya çalışma. Çünkü bunlar eğrilmeyene doğruları gösterir.”

(Hz. Mevlâna)

 
İlâhî! hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mı'râc ettim, kitabını kendime minh'ac ettim. Ben yoktum vâr ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bikarâr ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım lûtfüne geldim, kulluk edemedim afvine geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin habibini kâinata sevdirdin: Sevdin de hıl'ati risaleti geydirdin: Makamı İbrahimden makamı Mahmuda erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Hatemi Enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafâ kıldın. Salât-ü selâm, tahiyyât-ü ikram, her türlü ihtiram ona, onun Al-ü Eshab-ü etbaına yarab!

Dünya Bülteni

 

 

TEMEL ESASLAR>>>Devam

ALLAH ORDUSUNUN ÖNCELİKLE VE HERŞEYDEN EVVEL HEDEFİ

GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANLARININ DURUMU

Onlar Allah dışında hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu İsa'yı ilah edindiler. >>>Devam

Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. >>>Devam

Acaba sizden öncekilerin başlarına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeksizin, kolayca Cennet'e gireceğinizi mi sandınız? >>>Devam

UNUTTURULAN İSLAM KÜLTÜRÜ >>>Devam

Peygamberim>>>Devam

 "İLAHLAR DÜZENİ"NİN DEVAMI İÇİN OY YOK

Mearic Süresi 19 den 35e kadar olan ayetlerin tefsiri

Bir Gençlik istiyorum

Allah'a tam inanan

Peygamper'e bağlanan

Kur'an'ı rehber alan      

Bir gençlik istiyorum.

İslâm kurtuluş diyen   

Tağuta baş eğmeyen

Oyunlara gelmeyen  

Bir gençlik istiyorum.

Hakk yolundan sapmayan

Batıl yola dalmayan 

Puta-muta tapmayan 

Bir gençlik istiyorum.

Hakk'a gönül bağlayan

 Günâhına ağlayan

Aşkullah'la çağlayan 

Bir gençlik istiyorum.

Cahillerden olmayan     

İlim-irfanla dolan    

Allah'a teslim olan  

Bir gençlik istiyorum.

Hedefi Hakk rızası   

Yoktur kalbinde pası

Küffarın baş belası  

Bir gençlik istiyorum.

Hakk'ı daim zikreden    

Her haline şükreden

Mâsivâyı terk eden  

Bir gençlik istiyorum.

(Hayati Otyakmaz)

 

 

 

Hak Söz Haber

 Hicrî Milaâdi Tarih dönüştürücü

 Dünya Bülteni
 Bedir Hac Kervanı
Gıda Raporu

Helal Sertifikalı Firmaların Listesi

 

 İktibaslar

Adam değil bunlar, ah “bizimkiler” bir anlasa!..

Nereye gidiyoruz?

Türkiye’yi bırak Saudia’ya bak

Düşmanımızı seçme hakkımız bile yok!

Alışmak

Hasta asrın reçetesi ittiba-i Kur’an’dır

Şahitleriz

Yalan

İslâm’dan gayrısı bizi mutlu etmez

Dini Allah’a özgü kılmak

 Kur’an’a inkılâp olunma ayı Ramazan

Bataklık

Bazı Ramazan konuşmalarına dikkat!

İslâmi yazarlar

Bu çocuklar bizlerin

Medeniyyet ve demokrasi

Cahiliyye’nin hükümlerine sevdalanmak (2)

Bu haysiyetsizliğe bir son verin artık!

Cahiliyye’nin hükümlerine sevdalanmak (1)

Yolcular gitmese de yol Allah’a gider/2

Yolcular gitmese de yol Allah’a gider/1

Zinaya “zina” diyememek

Tehlikeli yol

Hayat kanunlarını Kur’an’dan almayan kavimler helak olur

Rüya mı?

Demokrasi

Okuyuşu ok gibi olmalı

Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçişin sancıları/1

Dünyanın aklı Kur’an’dır

Temel sorun Kemalizm mi?

“Haçlı ruhu”nun Çağdaş temsilcileri/2

İbni Teymiyye’nin fetvasını iptal etmek

“Haçlı ruhu”nun çağdaş temsilcileri(1)

Bu dinin bekçisi Allah’tır

Şok edici bir fotoğraf ve mühim sözler...

Şeytan Amerika’nın küresel imparatorluk stratejisi (2)

Şeytan Amerika’nın küresel imparatorluk stratejisi (1)

Her gün ark değiştiren akarsuya ırmak denmez

Kader çizgisi

Ayasofya, zihinlerde niçin hâlâ kilise?..

TEK ÜMMET ŞUURU/1

Allah için dost olmalı

Terör Batı'nın ekmek kapısıdır

METİN-ÇETİN FARKI!

Yahudilerin Peygamber Katilliği

Dün Kabil'de aslında ne oldu?

Vicdanî red

Dostlar sohbeti

Fıkra kahramanı bir yalaka olarak Ezher Şeyhi

Yılbaşı ve kafirlere benzemekten sakınmak...

Nasreddin Hoca ve Noel Baba

Mehmet Akif'in ilk kez yayınlanan şiiri

Bu oyuna gelmeyelim

Her gün Aşûre...

Âşûrâ Zulme Direniş ve Zulümden Kurtuluş Günüdür

Firavunun saltanatını çelik duvar koruyabilecek mi?

Cemaat kimdir?

İsrail fena halde köşeye sıkıştı!

Çöküş

İlişkilerimiz

Afgan mücahitleri yenilmezdir!..

Cahili davranışlar

Kürtler... Danıştay kararı... Mevzu budur!..

İsrail'den 'pes' dedirten talep!

Modern tanrılar

Bir millet, iki devlet

Ne yazacağımı bilmiyorum

“Düşünce ufkumdan damlalar”

Kabul edemiyorum

Fuhuş sistemi

Irkçı mahyalar minarelerde ne arıyor?

Hayat kanunlarının kaynağı Kur’an’dır

Yürek pusulamız da bozulursa yandık!

Türk vekilin namaz kaygısı

 Ektiğimizi biçiyoruz

Günaydın... Sağol!

Tevhidi haykırmak

Putperestlerin fesleri...

Bayram insanı bütünler

Teröriste sevda yolları, başörtülüye kurşunlar!..

Ömürlerin Ramazanlaşması bayram

Leyle-i Kadir

“Eski Ramazanlar”

Oruç şifadır

İslâmî uyarılar ve öğütler...

RAHMET PANAYIRI

Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma!

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Ayetler.com

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.»
(Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

 

   

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )