Yesak (Beşerî Anayasa)

                                                    Ziyaeddin el-Kudsî            www.hicretonline.com

 

 

GİRİŞ

    Kendisine şirk koşanı bağışlamayan Allah’a hamd olsun!

Hakkı ortaya koyarak batılı yok eden ve rasulune şu ayeti vahyeden Allah’a hamd olsun!

“Aralarında Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeni, onların heva ve heveslerine uymamanı ve Allah’ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni saptırmalarından sakınmanı da (sana emrettik). Eğer onlar (senin vereceğin hükümden) yüz çevirirlerse, bilesin ki Allah bir takım günahları sebebiyle onları cezalandırmak istemektedir. Zaten insanların çoğu fasıktır. (Yoksa) onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir kavim için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?” (Maid: 49-50)

İbrahim (a.s)’in milletine tabi olmayı, rasullerin davetine uymayı, Alemlerin rabbini tevhid etmeyi, şirkten ve müşriklerden uzak durmayı emretmek için gönderilen muvahhidlerin seyyidi Muhammed (a.s)’e salat ve selam olsun!

Şu iyice bilinsin! Kim Allah’a şirk koşarsa, büyük bir iftira atmış olur. Kim Allah’a şirk koşarsa, apaçık bir şekilde sapmış olur.

Bu kitaptaki gerçekleri; avam olsun İslam davetçisi olsun, İslam’ı isteyen herkese bir nasihat olarak sunuyoruz.

Sizlere bu nasihatı, hakkı söylediğini iddia edenlerin hak ile batılın arasını karıştırdığı, Allah; “dinin aslı olan şeyleri açıklayın” diye emrettiği halde ilim sahiblerinin hakkı gizledikleri bir zamanda sunuyoruz ve bu nasihatten dolayı herhangi bir ücret de taleb etmiyoruz. Bu konuda önderlerimiz ve örnek aldıklarımız Allah’ın nebileridir. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi:

“(Nuh) onlara şöyle demişti: “Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” (Şuara: 109)

Gücümüzün yettiği kadar bu nasihat ile sadece ıslah etmek istiyoruz. Allah’ın nebisi Şuayb’in kavmine dediği gibi…

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“(Şuayb onlara) şöyle dedi: “Ey kavmim! Bana söylermisiniz, eğer ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve bana güzel bir rızık da vermiş ise (başka ne yapabilirim)? Ben, size menettiğim şeyleri yaparak size muhalefet etmeyi istemem. Ben, gücümün yettiği kadar sizi ıslah etmekten başka bir arzuya sahip değilim. Benim başarım, ancak Allah’ın yardımıyladır. Ben O’na tevekkül ettim ve O’na yöneldim”  (Hud: 88)

Ey Allah’ın kulu! Bil ki, Allah seni boşu boşuna yaratmadı.

   Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

   “Bizim, sizi boşuna yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”  (Mü’minun: 115)